Gdziekolwiek jesteś
poczuj się bezpieczny

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu:

WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO ALOP.pl, POPRZEZ STWORZENIE INNOWACYJNEJ PORÓWNYWARKI UBEZPIECZEŃ, OPARTEJ O ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Nazwa beneficjenta:

ALOP. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

499 510.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

374 632.48 zł


Krótki opis projektu, cele oraz planowane efekty:

ALOP.pl - Spółka działająca w sferze usług ubezpieczeniowo-finansowych, analizując rynek i trendy rozwojowe, realizuje projekt, którego celem jest całkowita zmiana modelu biznesowego. Będzie ona polegać na wprowadzeniu w działalności nowych kanałów dystrybucji oferowanych usług, tj. przejście od tradycyjnych bezpośrednich form sprzedaży do modelu B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Consumer), w oparciu o zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Automatyzacja procesów biznesowych, przede wszystkim pełna integracja z systemami informatycznymi TU, umożliwiająca klientom docelowym zdalne porównywanie ofert i zakup usług ubezpieczeniowych.
2. Rozpoczęcie świadczenie e-usług ubezpieczeniowych oraz sprzedaż online produktów ubezpieczeniowych.
3. Rozwój własnej sieci sprzedaży agencyjnej.
4. Docelowo w dłuższej perspektywie zdobycie pozycji lidera sprzedaży ubezpieczeń w kanale direct.
Projekt przyczynia się w sposób bezpośredni do rozwoju gospodarczego i społecznego województwa podkarpackiego. Jest w pełni zgodny z celami wyznaczonymi dla Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2 TIK.

Ponadto przyczynia się do osiągnięcia celów:

1. Strategii Europa 2020.
2. Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.
3. Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego RIS3

Miejsce realizacji projektu:

Ul. Księdza Piotra Skargi 9
39-300 Mielec


Kontakt


ALOP.pl sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000636157


  • Adres : Mielec, Ul. Ks. Skargi 9
  • Ubezpieczenia : +48 17 250 67 07
  • Centrala : +48 17 250 67 00
  • Email : kontakt@alop.pl